آگهی مزایده عمومی ۲۱/۹‏/۹۸ - ۲۳‏/۹‏/۹۸

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول21/9‏/98
نوبت دوم: 23‏/9‏/98
 
شهرداری شیراز در نظر داردنسبت به فروش قطعاتی از اراضی و معابرو جداول متروکه متعلق به خود را  با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و شرایط مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین آگهی، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به اداره قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای چمران، جنب پمپ بنزین، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی طبقه زیرزمین دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 29‏- 36267128 تماس حاصل نمایند.
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700791888145 بانک شهر شعبه چمران واریز و ارائه نمایند.
 2. نحوه پرداخت: بهای مزایده  به صورت پنجاه درصدبه صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط ظرف مدت شش ماه خواهد بود در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط ظرف مدت یک ماه از تاریخ سررسید شهرداری می تواند معامله را فسخ نماید و برنده مزایده می بایست مبلغی معادل 10 درصد مورد معامله  بابت خسارت به حساب شهرداری واریز نمایدو در صورت عدم فسخ معامله از سوی شهرداری به نسبت چک های پرداخت نگردیده ،ملک واگذاری به قیمت روز ارزش گذاری و بهاءآن دریافت می گردد.بدیهی است تا تسویه حساب کامل هیچگونه اقدامی در خصوص تنظیم قرارداد یا انتقال سند مالکیت صورت نخواهد گرفت.
 3. نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود.
 5. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
 6.   آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخ 05/10‏/98 می باشد.
 7. محل تسلیم پیشنهادات شیراز‏- ابتدای بلوار چمران‏- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی – دبیرخانه اداره قراردادها می باشد.
 8. بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی وسایر هزینه های متعلقه، برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 9.  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد. در اینصورت سپرده شرکت در مزایده مسترد می گردد.
 10.  به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 11.  تاریخ بازگشایی پاکات و تشکیل کمیسیون مزایده : پیشنهادات واصله راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 07‏/10‏/98 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی واقع در چهار راه خلدبرین، جنب ساختمان آتش نشانی، طبقه سوم شهرداری منطقه یک باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
 12.  شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها و مراکز استان ها می باشد.
 13. انتقال سند مالکیت صرفا یک بار به نام برنده مزایده یا وکیل قانونی برنده مزایده بلامانع است.
 14. برنده مزایده می بایست بعد از امضای صورتجلسه ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 15. آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
 16. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت نقشه تفکیکی به حوزه مدیریت املاک شهرداری واقع در خیابان خبرنگار نبش خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینی‏-ساختمان قطار شهری طبقه دوم مراجعه نمایند.
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
منبع : اداره کل املاک و مستغلات
بازدید ها : ۱۵۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید