آگهی مزایده ۲۲و۲۴ / ۱ /۹۸

 
به نام خدا
 
آگهی مزایده :
شهرداری شیراز در نظر دارد حسب مصوبه شماره 1310/ش الف س13/3/86 شورای اسلامی شهر شیراز قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه متعلق به خود را به  شرح زیر طبق آئین نامه مالی شهرداری ها از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- پیشنهاد دهندگان بایستی معادل پنج درصد قیمت پایه را طی یک فقره فیش بانکی واریزی به شماره 700791888145 بانک شهر در وجه شهرداری شیراز بانضمام دو برگ کپی آن ضمیمه پیشنهاد نموده و آن را تا آخر وقت اداری روز مورخ پنج شنبه مورخ 5/2/98 به دفتر اداره قراردادها واقع در ابتدای بلوار شهید چمران روبروی حوزه مدیریت درآمد شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
2- مبلغ پیشنهادی در هرحال نباید از قیمت پایه اعلام شده کمتر باشد .
3- به پیشنهادهای فاقد سپرده و مبهم و مخدوش ومشروط وخارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
4- کلیه مخارج نشر آگهی و حق الثبت هزینه کارشناسی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
5- پیشنهادهای رسیده در ساعت 15 روز شنبه مورخ 7/2/98 در کمیسیون مناقصات و مزایده شهرداری باز و قرائت خواهد شد .
6- افرادی که مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده را نخواهند داشت .
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
8- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت نقشه تفکیکی به حوزه مدیریت املاک شهرداری واقع در خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینی مقابل پل شهیدان ده بزرگی (خلیلی سابق) طبقه سوم مراجعه نمایند .
9- در هنگام انتقال سند قطعات خریداری شده چنانچه مساحت قطعات کاهش یا افزایش یابد برنده مزایده بایستی بر مبنای قیمت پیشنهادی ( زمان خرید ) تسویه حساب نمایند .
10- چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
11- برندگان مزایده در صورت تمایل می توانند شصت درصد بهاء زمین مورد نظر را نقداً و مابقی را به صورت اقساط ظرف شش ماه پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط ظرف مدت یک ماه از تاریخ سررسید شهرداری می تواند معامله را فسخ نماید و برنده مزایده می بایست مبلغی معادل ده درصد مورد معامله بابت خسارت به حساب شهرداری واریز نماید ودر صورت عدم فسخ معامله از سوی شهرداری به نسبت چک های پرداخت نگردیده ملک واگذاری به قیمت روز ، ارزش گذاری و بهاء آن دریافت می گردد.  بدیهی است تا تسویه حساب کامل هیچگونه اقدامی در خصوص تنظیم قرارداد یا انتقال سند مالکیت صورت نخواهد گرفت .
12- انتقال سند مالکیت صرفاً یکبار بنام برنده مزایده یا وکیل قانونی برنده مزایده بلامانع می باشد.


(( فایل دانلود - لیست فروش مزایده ها در پایین صفحه می باشد ))۱۳۹۸/۰۱/۲۶
منبع : اداره کل املاک و مستغلات
بازدید ها : ۳۸۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید