شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه ۱۰:

مردم داری و احترام به مراجعین دو اصل مهم اخلاقی برای کارکنان مجموعه شهرداری باشد

شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه ۱۰تاکید کرد: معتقدیم شهروندان نائبان اصلی شهرداری هستند و ما به نمایندگی از مردم و برای مردم کار می‌کنیم. این دیدگاه برای مجموعه مدیریت شهری یک رویکرد استراتژیک است.

شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه 10تاکید کرد: معتقدیم شهروندان نائبان اصلی شهرداری هستند و ما به نمایندگی از مردم و برای مردم کار می‌کنیم. این دیدگاه برای مجموعه مدیریت شهری یک رویکرد استراتژیک است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس اسکندرپور ضمن تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع باید رویکرد اصلی ما در خدمت رسانی باشد، اعلام کرد: ضروری است که مردم داری و احترام به مراجعین دو اصل مهم اخلاقی برای همه کارکنان مجموعه شهرداری باشد، چون درآمد شهرداری از طریق پرداختی های شهروندان حاصل می شود و از این رو آنها باید از مجموعه شهرداری رضایت داشته باشند.
وی در این بازدید ضمن انتقاد از نحوه برخورد برخی از کارکنان شهرداری با شهروندان گفت: حوزه های مختلف مجموعه مدیریت شهری و کارکنان آنها به صورت محسوس و غیرمحسوس نظارت و میزان رضایت مندی شهروندان از آنها ارزیابی می شود.
شهردار شیراز با تاکید بر اینکه بر شهرداران مناطق با استفاده از روش های مختلف، نظارت و آنها را براساس شاخص های متفاوت همچون مردم داری، تخصیص، توانایی تصمیم گیری، برخورد مناسب با کارکنان و تکریم ارباب رجوع و ... ارزیابی می کنیم، افزود: مهندس احمد زاده شهردار پیشین منطقه 9 و شهردار جدید منطقه 10 توانست در این ارزیابی ها رتبه نخست را کسب کند. همچنین طی ارزیابی های صورت گرفته در اسفندماه سال پیش، شهرداری منطقه 9 از جمله مناطقی بود که شهروندان از آن رضایت داشتند.
مهندس اسکندرپور با بیان اینکه مهمترین مشخصه شهردار جدید منطقه 10 برنامه محوری است، گفت: نگاه مبتنی بر برنامه محوری، برنامه ریزی در سطوح مختلف برای بازه های زمانی متفاوت و عملگرایی منجر به ترسیم نقشه راه خدمت رسانی و ارائه برنامه کاری برای آینده می شود و در نتیجه کل مجموعه به صورت یکپارچه و همگن در راه رسیدن به اهداف تبیین شده تلاش می کنند. داشتن یک برنامه اجرایی با افقی روشن در دستور کار شهرداران در یک بازه زمانی پنج ساله در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کمترین میزان درخواست استعلام از معاونت شهرسازی از سوی شهرداری منطقه ۹ بود، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد که شهردار و معاون شهرسازی منطقه با تصمیم گیری به موقع و مناسب موجب کاهش بوروکراسی اداری، تکریم ارباب رجوع، کاهش زمان پاسخگویی به شهروندان و حفظ کرامت آنها شده اند. لذا شهرداری منطقه 10 نیز با توجه به این سابقه کاری باید در این مسیر قدم بگذارد.
شهردار شیراز با تاکید بر خصیصه پاکدستی به عنوان اصلی مهم در انتخاب شهرداران مناطق افزود: پاکدستی و توانمندی از جمله مؤلفه های مهم برای حضور در مجموعه مدیریت شهری است که در بلندمدت منجر به شکل گیری قضاوت عمومی مثبت از عملکرد این مجموعه می شود.
مهندس اسکندرپور خطاب به شهردار منطقه 10 تاکید کرد: شهرداری منطقه 10این ظرفیت را دارد که به رتبه نخست کسب درآمد در شهرداری برسد و این موضوع با برنامه ریزی و هماهنگ شدن حوزه های مختلف درآمد و شهرسازی، نظم در مجموعه نیروهای منطقه و پیگیری کار شهروندان امکان پذیر است. همچنین شهرداری منطقه 10 می تواند با انجام طرح های موضعی فرصت های جدیدی را برای منطقه خلق و برای کل مجموعه شهرداری درامدزایی کند که این موضوع با توجه به رویکرد مجموعه مدیریت شهری مبنی بر انتخاب مهندسین شهرساز به عنوان شهرداران مناطق قابل دسترسی است.
شهردار شیراز همچنین در این بازدید خواستار تسریع در ساخت عملیات فرهنگسرای «حکمت» واقع در شهرک گلستان شد و ضمن تاکید بر نیاز این منطقه به افزایش سرانه فضاهای فرهنگی در منطقه گفت: در این راستا اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان به این پروژه تزریق می شود و امیدواریم با تلاش در تسریع عملیات عمرانی فرهنگسرای حکمت، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد‌

مهندس اسکندرپور با بیان اینکه زیباسازی و بهبود سیما و منظر شهری در منطقه 10از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این منطقه می تواند در بین مناطق 11گانه شهرداری شیراز از نظر سیما و منظر شهری سرآمد باشد. از این رو شهردار منطقه باید با تشکیل تیمی متخصص از طراحی شهری و طراحی فضای سبز اقدام به توسعه فضای سبز، نصب المان و در مجموع بهبود سیما و منظر شهری کند.
شهردار شیراز تصریح کرد: با توجه به اینکه ورودی یک شهر، ویترین آن محسوب می شود، لذا توجه به زیباسازی و توسعه فضای سبز در ورودی غربی شیراز ضروری است و لازم است به صورت مستمر و روزانه از بلوار دکتر حسابی بازدید و کوچکترین جزییات نازیبا و زشت بصری در این ورودی رفع شود.
وی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز انتظار دارم نازیبایی های بصری محور شیراز تا گویم رفع و فضای سبز اطراف این محور توسعه یابد. همچنین ضروری است که از هم اکنون ستاد نوروزی با رویکرد توجه ویژه به پاکیزگی، زیباسازی و نورپردازی که معرف مهمان نوازی مردم شیراز باشد، تشکیل شود و پیگیری های لازم از هم اکنون صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران، معاونین و نمایندگان نهادهای نظارتی بازرسی و حراست مستقر در شهرداری منطقه 10 تاکید کرد: این منطقه دارای موقعیت های ویژه ای است، از این رو باید رعایت عدالت اجتماعی و برقراری قانون بدون در نظر گرفتن ارتباطات و نفوذ اشخاص، در اجرای قانون ملاک عمل باشد. 

شهردار شیراز با بیان اینکه در اعمال قانون باید رعایت حقوق متقابل شهروندان و شهرداری یک اصل باشد، گفت: قانون ملاک عمل در پاسخگویی به خواسته های شهروندان است اما به کارکنان مجموعه مدیریت شهری توصیه می کنم که ضمن رعایت قانون، با مردم برای حل مشکلشان با مسامحه برخورد و در صورت امکان ضمن انجام اصلاحات و حل مغایرت ها در کمیسیون های مختلف، مشکل شهروندان را حل کنند.

مهندس اسکندرپور با بیان اینکه الگوی مدیریتی و رفتار سازمانی در مجموعه شهرداری باید بر پایه احترام به شهروندان و ارباب رجوع شکل بگیرد، افزود: در این مسیر رضایتمندی پرسنل مولفه ای کلیدی است چون پرسنل وظیفه شناس، راضی و خشنود می تواند با شهروندان با روی گشاده برخورد کند. از سوی دیگر تلاش پرسنل در جهت حل مشکلات شهروندان و تسهیل و تسریع در فرایند خدمت رسانی به آنها باید در ارزیابی ها لحاظ شود.

قانون، ملاک عمل در جهت خدمت رسانی به مردم باشد

نوذر امامی عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز خطاب به شهردار منطقه ۱۰ گفت: رفتار سازمانی قانونی در جهت کسب رضایت خداوند و شهروندان باید ملاک عمل برای ارائه خدمات به مردم باشد.

امامی رفتار و برخورد مناسب با شهروندان و کارکنان را امری مهم دانست و افزود: رفتار خوب بدین معناست که حتی اگر کار شهروندی به علت مغایرت با قانون انجام نشد، وی راضی از شهرداری خارج شود و با برخورد مناسب و تشریح علت انجام نشدن درخواستش به دلیل مغایرت با قانون، رضایت ارباب رجوع جلب شود.

شهرداری منطقه 10 با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد می کند

احمدزاده شهردار جدید منطقه 10 نیز در این بازدید ضمن اشاره به استقرار رویکرد جدید خدمات رسانی در سطح این منطقه گفت: در این راستا تغییراتی در حوزه های شهرسازی، مالی، تخلفات و کمیسیون ماده صد انجام شده است تا با در پیش گرفتن رویکردی جدید شاهد افزایش درآمد منطقه، بهبود سیما و منظر شهری، برخورد قانونی با متخلفان و پاسخگویی به درخواست های شهروندان در سریعترین زمان ممکن باشیم.

مهندس بهنام احمدزاده با تاکید بر لزوم قانون مداری و رعایت حقوق متقابل شهر و شهروندان افزود: بدین منظور با جمع آوری بیش از دو هزار بلوک سیمانی و تخریب بیش از ده واحد غیرمجاز اعلام کردیم که شهرداری با ساخت و سازهای غیرمجاز و «شب سازی ها» برخورد جدی می کند.

بر اساس این گزارش، در بازدید سرزده شهردار شیراز از منطقه ۱۰، برخی از ارباب رجوعان ضمن ملاقات حضوری با شهردار به صورت مستقیم درخواست ها و مشکلات خود را اعلام کردند.
۱۳۹۷/۰۹/۲۲
منبع : اداره کل املاک و مستغلات
بازدید ها : ۵۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید