آگهی مزایده عمومی

نوبت اول ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ و نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

به نام خدا
آگهی مزایده عمومی
نوبت اول 1400/12/04
نوبت دوم 1400/12/05
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش قطعاتی از اراضی، معابرو جداول متروک متعلق به خود را با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و شرایط مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید ضمن بازدید از محل پس از نشر اولین آگهی، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به اداره قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای چمران- جنب پمپ بنزین- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- طبقه زیرزمین- دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 29‏-36267128 تماس حاصل نمایند.
شرایط مزایده:
 1. شرکت کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را براساس مبلغ مندرج در جدول پیوست به صورت فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 100805504742 با کد مرجع 103026 بانک شهر شعبه شهید چمران واریز و ارائه نمایند.
 2. نحوه پرداخت: بهای مزایده به صورت پنجاه درصدبه صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط ظرف مدت شش ماه خواهد بود در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط ظرف مدت یک ماه از تاریخ سررسید، شهرداری می‌تواند معامله را فسخ نماید و برنده مزایده می‌بایست بابت خسارت مبلغی معادل 10 درصد مورد معامله به حساب شهرداری واریز نمایدو در صورت عدم فسخ معامله از سوی شهرداری به نسبت چک‌های پرداخت نگردیده،ملک واگذاری به قیمت روز ارزش‌گذاری و بهاءآن دریافت می‌گردد.بدیهی است تا تسویه حساب کامل هیچگونه اقدامی در خصوص تنظیم قرارداد یا انتقال سند مالکیت صورت نخواهد گرفت.
 3. هرگاه نفرات اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ب به صورت لاک و مهر شده تسلیم شود.
 5. مبلغ پیشنهادی به هر حال نباید از مبلغ پایه کمتر باشد.
 6. در هنگام انتقال سند قطعات خریداری شده چنان‌چه مساحت قطعات کاهش یا افزایش یابد، برنده مزایده بایستی بر مبنای مبلغ پیشنهادی (زمان خرید) تسویه نماید.
 7. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می‌گردد.
 8. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 می‌باشد.
 9. محل تسلیم پیشنهادات شیراز‏- ابتدای بلوار چمران‏- ساختمان معاونت مالی و اقتصادی- دبیرخانه اداره قراردادها می‌باشد.
 10. بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی وسایر هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 11.  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می‌باشد، در اینصورت سپرده شرکت در مزایده مسترد می گردد.
 12.  به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 13.  تاریخ بازگشایی یاکت‌ها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18  در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی واقع در چهار راه خلدبرین- جنب ساختمان آتش نشانی- طبقه سوم شهرداری منطقه یک باز خواهد شد. ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آن‌ها در کمیسیون بلامانع می‌باشد.
 14.  شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلان شهرها و مراکز استان ها می‌باشد.
 15. انتقال سند مالکیت صرفاً یک بار به نام برنده مزایده یا وکیل قانونی برنده مزایده بلامانع است.
 16. برنده مزایده می‌بایست بعد از امضای صورتجلسه ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
 17. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت نقشه تفکیکی به حوزه مدیریت املاک شهرداری واقع در خیابان خبرنگار نبش خیابان خبرنگار نبش خیابان شهید آوینی‏-ساختمان قطار شهری طبقه دوم مراجعه نمایند.
 18. آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت ‏/https:/portal.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.۱۴۰۰/۱۲/۰۷
منبع : اداره کل املاک و مستغلات
بازدید ها : ۱۴۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید